Chuyên mục

VNet Peering

Cơ bản về networking tại Azure và thực hành cấu hình VNet Peering

Bài trước tổng quan về Microsoft Azure, mình đã giới thiệu sơ về Azure về các dịch vụ, cơ sở hạ tầng cũng như cách tích chi phí khi thuê dịch vụ tại Azure. Bài này sẽ nêu 1 số dịch vụ Networking trên Azure và thực hiện 1 Lab về tính năng Peering trên Azure. Azure...

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.