Chuyên mục

VMware Workstation Pro 16

VMware Workstation Pro 16 – Phần mềm ảo hoá tuyệt vời

Vào cuối 2020, VMWare đã phát hành phiên bản phần mềm kế tiếp của VMWare Workstation Pro 16, giúp cho các IT và lập trình viên sử dụng để ảo hoá môi trường máy chủ mạnh mẽ hơn và bắt kịp xu thế công nghệ hơn. VMware Workstation Pro 16 là gì? VMware Workstation Pro 16...