Chuyên mục

Tư vấn giải pháp

Tư vấn mua Veeam Backup Essentials bản quyền

Tư vấn mua Veeam Backup Essentials – Giải pháp sao lưu toàn diện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Veeam Backup Essentials là gì? Veeam Backup Essentials là một gói kết hợp các tính năng bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ của Veeam Backup & Replication và khả năng giám sát của...