Chuyên mục

Tôi là ai?

Tôi là ai? 

Một thanh niên đến chỗ thiền sư xin thỉnh giáo: “Đại sư, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng con đần độn. Con không biết mình thế nào nữa. Nếu là ngài, ngài nhìn nhận như thế nào về chính mình?”  Thiền sư nhìn vẻ mặt của cậu thanh niên và trả...