Chuyên mục

thủ đoạn lừa đảo

Công an cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo

Công an TP.HCM cho biết, tội phạm truyền thống và tội phạm mạng có sự cấu kết gia tăng các hoạt động tội phạm mạng, gây mất an ninh trật tự. Hiện nay, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chủ yếu với các phương thức, thủ đoạn sau: Lừa đảo bằng hack e-mail mà nạn...