Chuyên mục

Thoát tài khoản

Làm thế nào thể thoát tài khoản (Other Users) ở Windows 11

Mỗi phiên người dùng đang hoạt động trên PC của bạn có nghĩa là tài nguyên máy tính của bạn được chia sẻ với người khác, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống. Nếu ai đó không tích cực sử dụng phiên của họ, bạn có thể đăng xuất người dùng không hoạt động...