Chuyên mục

Thêm người dùng

Thêm người dùng mới trong GSuite

Hướng dẫn thêm người dùng mới trong GSuite đơn giản và nhanh chóng. 1.Từ trang chủ > Chọn Người dùng > Chọn Thêm người dùng Hoặc từ Thư mục > Chọn Người dùng 2.Chọn Thêm người dùng mới 3.Nhập thông tin cần thiết > Chọn Thêm người dùng mới Bạn có thể tùy...