Chuyên mục

Tên miền

Thêm tên miền vào GSuite

Bài viết hướng dẫn nhanh các bạn cách thêm tên miền vào GSuite. Giúp bạn có thể thay đổi tên miền trong Gsuite của mình. 1.Vào phần quản trị > Chọn Tài khoản > Chọn Miền (Domain) 2.Chọn Quản lý miền 3.Chọn Thêm miền 4.Nhập tên miền của bạn > Chọn Tiếp tục và...