Chuyên mục

Tào Tháo

Phong cách lãnh đạo “đại gian hùng” Tào Tháo

Tào Tháo là nhà chính trị quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Tuy người đời thường lấy tên ông để mô tả cho sự dối trá, gian xảo, bất nhân, bất nghĩa nhưng không thể phủ nhận tài năng của con người này. Những bài học về quản trị bản thân và...