Chuyên mục

SIM

Chiếm đoạt SIM

Chiếm đoạt SIM – SIM số điện thoại hiện nay được xem là bức thành trì cuối cùng trong chuỗi bảo mật các tài khoản internet, bao gồm cả những tài khoản ngân hàng có sử dụng các dịch vụ thanh toán online (ebanking). Chính vì thế, một khi kẻ xấu đã chiếm đoạt SIM số điện...