Chuyên mục

Share folder

Sửa lỗi không truy cập được share folder Windows 10

Khi bạn truy cập máy tính share trong mạng LAN bằng user guest thì nhận được thông báo lỗi “You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access“ Đây là một lỗi xảy ra khi sử dụng máy tính windows...