Chuyên mục

Sao lưu dự phòng

Tổng quan về backup dữ liệu

Ngày nay, backup là phương thức hữu hiệu nhất để bảo vệ dữ liệu trước những rủi ro và sự phá hoại của các virus mã hóa. Nhưng việc backup cũng cần có những kiến thức tổng quan để chọn ra cách backup dữ liệu vừa an toàn vừa tiết kiệm được tài nguyên lưu trữ. Các loại...