Chuyên mục

RunAsTool

RunAsTool – Cho phép User chạy ứng dụng như Admin trên Windows

RunAsTool là gì? RunAsTool là phần mềm miễn phí cho phép tài khoản User chạy một ứng dụng cụ thể trên máy tính với các đặc quyền của quản trị viên (tài khoản Admin) mà không cần nhập lại mật khẩu quản trị mỗi lần. Lệnh Run As được tích hợp trong hệ điều hành Windows...