Chuyên mục

Quy trình hoạt động Kerberos

Quy trình hoạt động Kerberos

Kerberos không xây dựng các giao thức chứng thực phức tạp cho mỗi máy chủ mà hoạt động dựa trên một máy chủ chứng thực tập trung KDC (Key Distribution Centre). KDC cung cấp vé cho việc chứng thực người dùng và bảo mật truyền thông bởi khoá phiên trong vé gồm 3 giai...