Chuyên mục

Phân vùng ổ cứng

EaseUS Partition Master – Tiện ích quản lý phân vùng ổ cứng

Trong thời gian dùng máy tính, chắc các bạn cũng đã từng chia hoặc phân vùng ổ cứng. Công việc này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nếu có công cụ EaseUS Partition Master Free Edition (Một sản phẩm của Symantec) EaseUS Partition Master Free Edition là gì? EaseUS Partition...