Chuyên mục

Phần mềm vẽ đồ thị hàm số

GeoGebra 6.0.564 – Phần mềm vẽ đồ thị hàm số, công thức Toán học

GeoGebra 6.0.564 là một phần mềm toán học bổ ích và được cung cấp hoàn toàn miễn phí. GeoGebra thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực dành cho những ai đang phải thực hiện việc nghiên cứu hoặc làm việc với số học, hình học, bảng tính, đồ họa, số liệu thống kê, đại số và...