Chuyên mục

Năng lượng

Năng lượng tái tạo là gì?

Năng lượng tái tạo là gì? Đây vẫn là một khái niệm vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người. Nguồn năng lượng này đang dần thay thế nhiên liệu hóa thạch và đem đến những lợi ích trong việc hạn chế lượng khí carbon thải ra và các loại ô nhiễm khác. Năng lượng tái tạo là gì?...