Chuyên mục

Lưỡi không xương

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

“Lưỡi không xương trăm đường lắt léo”.Dù bạn có làm thế nào, vẫn sẽ có người không vừa ý với bạn, không ngừng đàm tiếu về bạn. Bạn không thể đi đôi co với từng người một được, đúng không nào? Miệng mọc trên mặt họ, chúng ta quản không được. Điều chúng ta có thể làm đó...