Chuyên mục

Loss aversion

Ám ảnh về mất mát (Loss aversion) | Hiệu ứng khiến chúng ta mua bảo hiểm

Hiệu ứng này là gì? Ám ảnh về mất mát (Loss aversion) là một thành kiến về nhận thức mô tả lý do tại sao đối với mỗi cá nhân, nỗi đau mất mát có sức mạnh tâm lý gấp đôi so với niềm vui đạt được. Sự mất mát do tiền bạc hoặc bất kỳ đồ vật có giá trị nào khác có thể cảm...