Chuyên mục

Lối sống

Luật trái ngược

Có một bài tập trong chương trình huấn luyện Hải quân SEAL gọi là “chống chết chìm” (drown-proofing) trong đó người ta buộc tay bạn vào sau lưng, trói chân bạn lại, và ném bạn xuống một bể bơi 9-foot-deep (2.7 mét).  Nhiệm vụ của bạn là sống sót qua 05...

Hành trang lên đường

Có một hòa thượng muốn đi học tập ở nơi xa.   Sư thầy hỏi: “Khi nào con đi?”  “Tuần sau con sẽ đi. Đường xa, con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ, sau khi lấy giày con sẽ lên đường.”  Sự thầy trầm ngâm: “Nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín...

Cuộc đời không có lần sau

Cuộc đời là hành trình một chiều, rất nhiều người bỏ lỡ rồi thì không thể gặp lại nữa, rất nhiều chuyện bỏ lỡ rồi thì không thể quay đầu. Sức khỏe không đợi ai, sinh mệnh cũng không đợi ai, nếu một mực đợi chờ thì chỉ còn lại toàn tiếc nuối. Bởi vì thời gian không thể...
Hành trang lên đường

Hành trang lên đường

Có một hòa thượng muốn đi học tập ở nơi xa.   Sư thầy hỏi: “Khi nào con đi?”  “Tuần sau con sẽ đi. Đường xa, con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ, sau khi lấy giày con sẽ lên...

Đọc thêm
Cuộc đời không có lần sau

Cuộc đời không có lần sau

Cuộc đời là hành trình một chiều, rất nhiều người bỏ lỡ rồi thì không thể gặp lại nữa, rất nhiều chuyện bỏ lỡ rồi thì không thể quay đầu. Sức khỏe không đợi ai, sinh mệnh cũng không đợi ai, nếu một...

Đọc thêm