Chuyên mục

Kết nối

Các kiểu kết nối trong mạng

Mạng là kết nối được thực hiện thông qua liên kết giữa hai hoặc nhiều thiết bị. Thiết bị có thể là máy tính, máy in hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có khả năng gửi và nhận dữ liệu. Có hai cách để kết nối các thiết bị: Kết nối điểm -điểm (Point-to-Point) Kết nối đa điểm...