Chuyên mục

Join Domain

Hướng dẫn Join Domain trên Windows 10

Hướng dẫn Join Domain trên Windows 10 chi tiết cho người mới bắt đầu. Các bước thực hiện: 1.Vào Control Panel → Chọn Network and Internet → Chọn Network Connections 2.Vào Internet Proticol Version 4 → Đặt IP của DC (Của mình là 192.168.1.101) 3.Vào Control Panel →...