Chuyên mục

Inside Cyber Warfare

Inside Cyber Warfare – Vũ khí hóa mã độc

Tập hợp nguồn tin​ Jeff Jonas đáng được tuyên dương khi chứng minh cách các tổ chức lớn có thể sắp xếp hàng núi dữ liệu đang tăng lên hằng ngày như thế nào và tạo ra các kết nối quan trọng, dù mục đích có là an ninh quốc gia hay duy trì khả năng sinh lời đi chăng nữa....