Chuyên mục

Hỗ trợ kê khai

HTKK – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng

HTKK là gì? HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế - Bộ tài chính phát hành. Phần mềm HTKK sẽ giúp mọi người kê khai thuế trực tuyến ngay tại văn phòng mà không phải đến cơ quan thuế như trước đây. Phần mềm HTKK đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong...