Chuyên mục

Hỗ trợ đổi số thành chữ trong Excel

Accounting Helper – Hỗ trợ đổi số thành chữ trong Excel

Accounting Helper là một Add-in trong Excel, hỗ trợ đọc số thành chữ nhanh chóng. Hoàn toàn tương thích với các phiên bản Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. Lệnh chuyển từ số sang chữ: VND(): Đọc số thành chữ bằng tiếng Việt. USD(): Đọc số thành chữ bằng tiếng Anh....