Chuyên mục

Hỗ trợ đổi số thành chữ trong Excel

Accounting Helper – Hỗ trợ đổi số thành chữ trong Excel

Accounting Helper là một Add-in trong Excel, hỗ trợ đọc số thành chữ nhanh chóng. Hoàn toàn tương thích với các phiên bản Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. Lệnh chuyển từ số sang chữ: VND(): Đọc số thành chữ bằng tiếng Việt. USD(): Đọc số thành chữ bằng tiếng Anh....

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.