Chuyên mục

Hệ thống cơ bản

Tìm hiểu về Windows Server 2019

Tìm hiểu về Windows Server dựa trên  bài giảng về MCSA: Windows Server 2016 và thông tin cập nhật mới về Windows Server. Mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server cho các máy...