Chuyên mục

Giấy phép Microsoft

Key điện tử ESD là gì? MUA key điện tử ESD ở đâu?

Khi tình hình COVID-19 ngày càng phức tạp, nền tảng online phát triển mạnh, key điện tử (Electronic Software Distribution – ESD), một phương thức mua và bán phần mềm bản quyền, trở thành ưu tiên hàng đầu của người dùng. Giấy phép ESD là gì? Key điện tử ESD (Electronic...