Chuyên mục

Favorite Browser Extensions

Favorite Browser Extensions có an toàn khi sử dụng không?

Tiện ích mở rộng trình duyệt là gì? Tiện ích mở rộng hoặc plug-in của trình duyệt là những ứng dụng phần mềm nhẹ bổ sung các tính năng và chức năng mới cho trình duyệt web. Các trình duyệt web phổ biến như Google Chrome, Firefox và Microsoft Edge đều cung cấp quyền...