Accounting Helper là một Add-in trong Excel, hỗ trợ đọc số thành chữ nhanh chóng. Hoàn toàn tương thích với các phiên bản Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. Lệnh chuyển từ số sang chữ: VND(): Đọc...

Đọc thêm