Chuyên mục

em tưởng

Làm việc phải có tâm & trách nhiệm, đừng có “em tưởng”

Làm việc phải có tâm & trách nhiệm, đừng có “em tưởng” là có thể phủ nhận đi trách nhiệm và sự vô ý của bản thân. Dưới đây là các quy tắc & những điều bạn cần lưu ý. 7 nguyên tắc cần biết Nguyên tắc 1: Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi...