Chuyên mục

Edison

Đứa trẻ ‘‘đần độn’

Edison, sinh ngày 11/2/1847, tại Milan, Ohio (Mỹ), vốn bị coi là đứa trẻ ‘‘đần độn’’. Năm 7 tuổi, một hôm cậu từ trường về nhà và nói với mẹ: ‘Thầy giáo bảo con đưa cho mẹ cái này’’.  Cẩn thận mở lá thư của giáo viên chủ nhiệm gửi, nước mắt bà Nancy Elliott giàn giụa....