Chuyên mục

DNS Server

Xây dựng DNS Server trên Windows Server 2019

Ở bài trước mình đã đề cập đến khái niệm cơ bản về DNS. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình DNS Server trong Windows Server 2019. Chuẩn bị Cài đặt 1. Mở Server Manager, chọn Manage > Add Roles and Features 2. Chọn Next 3. Chọn Next đến cửa...