Chuyên mục

Điện thoại

Cách sử dụng Microsoft Office trên thiết bị android

Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng các thiết bị android. bạn có thể nghĩ rằng cách duy nhất bạn có thể hoàn thành công việc tài liệu và bảng tính của mình là sử dụng Google Tài liệu. Tuy nhiên, nếu bạn đang sở hữu một tài khoản Microsoft Office bản quyền và muốn...