Chuyên mục

DevOps

DevOps là gì ?

DevOps là gì ? DevOps là sự kết hợp của từ Development (phát triển tính năng sản phẩm) + Operations (vận hành) . DevOps là một sự kết hợp của các nguyên lý, thực hành, quy trình và các tool giúp tự động hóa quá trình lập trình và chuyển giao phần mềm . DevOps là một...