Chuyên mục

Deep Freeze Standard

Deep Freeze Standard – Đóng băng ổ cứng máy tính

Deep Freeze Standard sẽ giúp bạn đóng băng ổ cứng máy tính nhanh chóng. Deep Freeze là gì? Deep Freeze là phần mềm đóng băng ổ cứng hiệu quả, giúp loại bỏ tất cả thay đổi được thực hiện với hệ thống và khôi phục lại máy tính trở về trạng thái ban đầu. Với phiên bản...