Chuyên mục

Cấp phép bản quyền

Windows 10 – Các hình thức cấp phép từ Microsoft

Windows Licensing (Hình thức cấp phép Windows) là gì? Khách hàng chi trả để có quyền sử dụng hợp pháp phần mềm Windows bản quyền thay vì sở hữu phần mềm này. Windows Licensing cung cấp các hình thức hợp pháp cho khách hàng và đối tác của Microsoft để có Windows 10 bản...