Chuyên mục

Cài Windows 10

Hướng dẫn cài Windows 10

Hướng dẫn cài Windows 10 từ bước cho người mới bắt đầu. Các bạn chưa biết các boot usb Windows có thể xem thêm tại đây. 1.Boot vào USB Vaio (Đang tắt máy nhấn Assit → Giữ F11 → Chọn Window 10) HP – Compaq (Nhấn F9 hoặc F10) Dell, Lenovo, Acer,  (Nhấn F12) Sam Sung...