Chuyên mục

AutoCAD TL

AutoCAD LT 2022 Language Packs

Sau khi AutoCAD LT 2022 được cài đặt, hãy tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ AutoCAD LT 2022 để chạy AutoCAD LT bằng ngôn ngữ bạn muốn. Hướng dẫn cài đặt Chọn và tải xuống một trong các gói ngôn ngữ bên dưới.Nhấp đúp vào tệp EXE đã tải xuống và nhấp vào Cài đặt để giải...