Chuyên mục

Anchoring Effect

Hiệu ứng mỏ neo (Anchoring Effect) | Cách chúng ta đưa ra quyết định

Hiệu ứng neo là một khuynh hướng nhận thức mô tả xu hướng thông thường của con người là phụ thuộc quá nhiều vào phần thông tin đầu tiên được cung cấp. Khi đưa ra quyết định, chúng ta thường sử dụng điểm neo làm tham chiếu hoặc điểm bắt đầu. Các nhà tâm lý học đã phát...