Chuyên mục

AIO Boot DVD

AIO Boot DVD – Tạo một đĩa CD-ROM khởi động Grub2

AIO Boot DVD là gì? Một CD/DVD có quá nhiều nhược điểm so với một USB/HDD. Nhưng vì một lý do nào đó mà chúng ta cũng cần một đĩa CD/DVD để dự phòng. Các đĩa CD/DVD là chống ghi, vì thế mà nó cũng có thể bảo vệ sự phá hại của vi rút. AIO Boot bây giờ đã hỗ trợ tạo một...